Oct 26, 2020   5:15 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Human mistakes prevention tools in nuclear power plant.
Written by (author): Ing. Vladislav Anguš
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni
Summary:
Práca popisuje charakteristiku a členenie ľudských chýb v rôznych rovinách. Je zameraná na identifikáciu príčin, druhov a faktorov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť ľudského činiteľa. Poskytuje starý a nový prístup vzhľadom na ľudskú chybu a analyzuje spoľahlivosť človeka. Klasifikuje základné a doplňujúce nástroje na prevenciu, ktoré sa používajú pri práci. Rozdeľuje zamestnancov do skupín podľa rizika a možnosti vzniku chyby. Ďalej je v práci popísaná dôležitosť používania nástrojov na prevenciu ľudských chýb a dôkladnosť analýzy spoľahlivosti ľudského činiteľa kvôli zvyšovaniu bezpečnosti vykonávaných činností. S pomocou odborných tímov a zodpovedného prístupu zamestnancov sa darí odhaľovať významné negatívne faktory, ktoré môžu u človeka vyvolať zlyhanie alebo vykonanie chybnej operácie, a tým predchádzať vzniku nepriaznivých udalostí.
Key words:človek, chyba, prevencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited