Dec 14, 2019   11:39 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Economic efficiency heat pump compared to conventional and non-conventional heating systems
Written by (author): Ing. Anton Baláž
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
Opponent:Ing. Michal Jedinák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomická efektívnosť tepelného čerpadla v porovnaní s konvenčnými a nekonvenčnými vykurovacími systémami
Summary:Táto práca sa bude zaoberať alternatívnym spôsobom vykurovania rodinného domu za použitia tepelného čerpadla ktoré bude využívať obnovitelný zdroj vody zo studne. V prvej časti táto práca oboznámi so spôsobom práce tepelného čerpadla, typmi tepelných čerpadiel a zdrojmi tepla s nízkou potenciou energie. Ďalej sa bude zaoberať sálavým vykurovaním a typmi sálavého vykurovania ktoré v ďalšej časti aplikujem na množstvo potrebného tepla na dosiahnutie optimálneho stavu v navrhnutej budove pri výpočte tepelných strát daného objektu. Ďalšia časť sa bude zaoberať navrhnutím vhodného tepelného čerpadla voda - voda pre daný objekt. Posledná časť tejto práce sa bude zaoberať porovnaním ekonomickej efektívnosti navrhnutého systému a návratnosti počiatočnej investície v porovnaní s iným bežne používaným vykurovacím systémom. V prílohe je uvedená technická dokumentácia daného objektu.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, ekonomická efektívnosť, tepelné čerpadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited