Feb 19, 2020   12:15 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Product and price policy of commerce company
Written by (author): Ing. Róbert Levický
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produktová a cenová politika obchodnej spoločnosti
Summary:V diplomovej práci som popísal aspekty tvorby produktovej a cenovej stratégie čo bolo hlavným cieľom práce. V prvej kapitole sa zameriavam na analýzu trhu, kde som popísal postavenie na trhu vybranej spoločnosti ako príklad. V druhej kapitole sa zameriavam na obchodnú a cenovú politiku spoločnosti, kde som rozobral analýzu produktov, súčastný stav vo firme, metódy tvorby cien, výpočet ceny produktov. V tretej kapitole sa zameriavam na analýzu a vylepšenie cenovej a produktovej politiky spoločnosti vo vybranom podniku. Záver obsahuje poznatky nadobudnuté počas spracovávania tejto práce.
Key words:produkt, cena, stratégia, konkurencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited