Feb 25, 2020   7:55 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methodology for monitoring savings in the investment plans
Written by (author): Ing. Miroslav Bošanský
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
Summary:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo nastaviť reálny proces na sledovanie úspor pri realizácii investičných zámerov vo vybranej firme. Práca pozostáva z troch základných častí. Úvodná časť práce je venovaná charakteristike všeobecných postupov v oblasti plánovania investičných projektov. V druhej časti práce je podrobne rozpísaná štruktúra investičných projektov, aby bolo zrejmé, aké časti by mal projekt obsahovať. Záverečná časť je zameraná na súčasný stav hodnotenia investičných projektov spolu s návrhmi na jeho vylepšenie vo firme Volkswagen Slovakia a.s.. Výsledkom je návrh inovovaného systému hodnotenia investičných projektov z hľadiska sledovania možných úspor.
Key words:podnik, stratégia, investičný projekt, sledovanie úspor, rozpočet, investičný zámer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited