Jan 25, 2020   7:08 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft strategy for business development of XPS Slovakia Ltd.
Written by (author): Ing. Ľuboš Chudý
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh stratégie rozvoja podniku XPS Slovakia, s.r.o.
Summary:Nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie malého podniku sú teoretické poznatky z oblasti strategické riadenia. Táto práca sa zameriava na návrh vhodnej rozvojovej stratégie pre spoločnosť XPS Slovakia s.r.o.. V úvodnej časti som sa venoval teoretickým východiskám danej problematiky a následne som postupoval podľa mnou navrhnutej metodiky, ktorá predstaví základnú charakteristiku spoločnosti, analyzuje jej aktuálny stav, vykoná syntézu analýz a interných poznatkov a predstaví prognózu vývoja parametrov trhu a podniku. Výsledkom je identifikácia nových príležitosti v oblastí budúceho rozvoja, formulovanie samotnej rozvojovej stratégie, jej implementácia, kontrola a vyhodnotenie očakávaných prínosov.
Key words:strategický manažment, špecifiká malých a stredných podnikov, analýza makroprostredia, analýza interného prostredia, podnikateľské stratégie.

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited