17. 2. 2020  22:05 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
Autor: Ing. Peter Úradníček
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Oponent:prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na overenie uplatniteľnosti PEST analýzy podnikateľského prostredia pre podmienky malých a stredných podnikov Obsahom diplomovej práce je zhrnutie a utriedenie aktuálnych poznatkov z oblasti strategického manažmentu, definovanie poslania malých a stredných podnikov pre ekonomiku krajiny a popis systému ich manažérstva. Výstupom riešenia témy diplomovej práce je spracovanie charakteristiky podnikateľského prostredia využitím PEST analýzy a jej využitie pre návrh stratégie podnikania vybraného malého podniku.
Klíčová slova:malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie, analýza podnikateľského prostredia, strategický manažment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně