18. 2. 2020  8:16 Jaromír
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
Autor: Ing. Peter Úradníček
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Oponent:prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza PEST pre malé a stredné podniky na Slovensku
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na overenie uplatniteľnosti PEST analýzy podnikateľského prostredia pre podmienky malých a stredných podnikov Obsahom diplomovej práce je zhrnutie a utriedenie aktuálnych poznatkov z oblasti strategického manažmentu, definovanie poslania malých a stredných podnikov pre ekonomiku krajiny a popis systému ich manažérstva. Výstupom riešenia témy diplomovej práce je spracovanie charakteristiky podnikateľského prostredia využitím PEST analýzy a jej využitie pre návrh stratégie podnikania vybraného malého podniku.
Kľúčové slová:malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie, analýza podnikateľského prostredia, strategický manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene