Dec 13, 2019   1:08 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:UML PORTAL DESIGN AND ITS IMPLEMENTATION
Written by (author): Ing. Peter Lago
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:UML návrh portálu a jeho realizácia
Summary:Táto diplomová práca sa po zoznámení a vysvetlení základov návrhu informačných systémov venuje tvorbe a UML návrhu portálu, zameraného na matematiku s podporou programového vybavenia. Na začiatku sa práca zaoberá analýzou súčasného stavu matematických portálov a tiež analýzou teórie a nástrojov na tvorbu. Celý návrh prebieha od zadefinovania užívateľských požiadaviek, cez modelovanie UML, výber vhodných technológií až po samotnú implementáciu. Súčasťou je aj analýza možnosti uplatnenia v praxi a tiež návrh aplikovať tento portál do praxe ako podporu prezenčnej a externej formy štúdia.
Key words:portál, UML, diagramy, e-Learning, matematika, video návod

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited