Jun 2, 2020   1:10 a.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The Design and implementation of a small information system using UML and UP
Written by (author):
Ing. Milan Marek
Department:
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a realizácia malého informačného systému s využitím UML a UP
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce je analýza a návrh malého informačného systému pre autoservis a jeho čiastočná implementácia. Úvodná časť práce zachytáva verbálne a graficky (v notácii BPMN) model firemných procesov, ktoré prebiehajú v autoservise, ako aj analýzu súčasného stavu. Nasleduje podrobná analýza užívateľských požiadaviek. V jadre práce je zachytená formou UML diagramov s využitím metodiky UP statická a dynamická štruktúra návrhového systému, ako aj dátová analýza. Ďalšia časť sa venuje popisu vlastnej implementácie a použitým implementačných nástrojov. Na konci sa práca zameriava na testovanie a v poslednej časti na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Key words:
unifikovaný modelovací jazyk UP, informačný systém, analýza problémovej oblasti, BPMN, dátový model, Java, PostgreSQL

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited