Nov 17, 2019   1:30 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information system design for microtunneling company
Written by (author): Ing. Roman Šimončič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Palaj, PhD.
Opponent:Ing. Marek Žitňanský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa mikrotunelovaním
Summary:ŠIMONČIČ, Roman: Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa mikrotunelovaním. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školitel: Ing. Ján Palaj. -Konzultant: Ing. Michal Kebísek. - Trnava: MtF STU, 2010. 71 s. Práca sa zaoberá návrhom a vytvorením informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa mikrotunelovaním. Systém je navrhovaný pomocou UML notifikácie, s využitím jej diagramov. Samotná realizácia informačného systému bude predstavovať vytvorenie čiastočnej implementácie aplikácie v prostredí Delphi a databáza bude implementovaná v systéme Oracle. Hlavnou úlohou informačného systému je zjednodušiť a sprehladniť firemné procesy a celkovú správu firmy.
Key words:modelovanie, informacný systém, UML, diagramy, analýza, návrh, požiadavky, triedy, mikrotunelovanie, atribúty

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited