28. 1. 2020  7:19 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Martin Svoboda
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje problematike testovania softvéru a jeho realizácii, ktorá si v praxi vyžaduje dôkladné plánovanie, prípravu a dokumentáciu. Cieľom práce je vytvoriť čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkého softvérového systému. Prvá časť obsahuje teoretický prehľad a definície základných pojmov -- chyba, životný cyklus, softvérový systém, testovanie softvéru, úloha testera a unifikovaný modelovací jazyk UML. Druhá časť práce je zameraná na zásady, techniky a metódy testovania softvéru. Tretia časť práce obsahuje návrh čiastkovej smernice testovania systému. Základom pre návrh testovacej dokumentácie (Test plán, Test report) bola norma IEEE 829-2008. Táto časť obsahuje aj postupy vykonania testov a reportovania chýb, ktoré sú znázornené pomocou diagramov v modelovacom jazyku UML. Záverečná časť práce hodnotí splnenie cieľov a význam návrhu smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov.
Klíčová slova:chyba, životný cyklus, testovanie softvéru, IEEE 829-2008, UML

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně