Dec 12, 2019   10:36 p.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion of database system for car sale in UML notation
Written by (author): Ing. Miroslav Kozma
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Martinkovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh databázového systému pre pneuservis v notácii UML
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a implementovať databázový systém pre pneuservis v notácií UML.V prvej a druhej kapitole som sa venoval teoretickej časti a vysvetlenia základných pojmov a nástrojov, ktoré boli pri vývoji systému použité. V ďalšom bode som špecifikoval katalóg užívateľských požiadaviek. Následne som vypracoval analýzu problémovej oblasti a vytvoril model systému. V ďalšej fáze som vytvoril jednotlivé diagramy prípadov použitia, aktivít, tried, stavové, komunikačné a sekvenčné diagramy. K daným diagramom som vypracoval vybrané scenáre použitia. Cieľom ďalšej kapitoly bolo vykonať dátovú analýzu. V nasledujúcich bodoch bol vygenerovaný skript a spracovanie použitých technológií, či čiastočná implementácia. V poslednom kroku bola vypracovaná základná projektová dokumentácia.
Key words:informačný systém, modelovanie, UML, diagramy, databázový systém

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited