Jan 22, 2020   11:35 p.m. Zora
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GAMP Guide - forms processing and presentation
Written by (author): Ing. Juraj Moravčík
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smernica GAMP - spracovanie formulárov a prezentácia
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovanie príručky GAMP určenej pre validáciu automatizovaných systémov, vytvorenie prezentácie príručky a návrh formulárov na základe praktických návodov uvedených v jej prílohovej časti. V prvej časti diplomovej práce som vypracoval analýzu príručky GAMP a podrobne opísal všetky jej jednotlivé kapitoly. Nasledujúca časť je zameraná na opis prílohovej časti príručky GAMP, opisuje postupy pri riešení konkrétnych úloh. Je rozdelená do troch častí, a to manažment, vývoj a riadenie. V poslednej časti diplomovej práce opisujem štruktúru formulárov (FS -- funkčnej špecifikácie a URS -- užívateľskej špecifikácie) , ktoré som navrhoval na základe prílohovej časti príručky a uvádzam vysvetlivky, ktoré majú napomôcť osobám pri jeho vyplňovaní.
Key words:príručka, validácia, systém

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited