Jan 29, 2020   0:34 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of information system for commercial company
Written by (author): Ing. Peter Blštak
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému pre obchodnú spoločnosť
Summary:Práca sa zaoberá návrhom informacného systému pre obchodnú spolocnost v notácii UML. V prvej fáze bola vykonaná analýza problémovej oblasti kde boli vyšpecifikované užívatelské požiadavky pre požadovaný informacný systém. Následne bol s využitím UML vymodelovaný diagram tried na základe ktorého bol vytvorený dátový model. Dátový model bol implementovaný spolu s vybranými uloženými procedúrami. V poslednej casti práce je ciastocná implementácia aplikácie a testovanie
Key words:analýza, objednávka, sklad, informacný systém, UML

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited