Apr 2, 2020   11:38 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety work on rail siding
Written by (author): Ing. Martina Stolárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce na vlakovej vlečke
Summary:Hlavnou témou mojej diplomovej práce je identifikovanie možných rizikových faktorov a identifikácia nebezpečenstva na vlečke. V teoretickej časti predstavujem súčasnú legislatívu ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, identifikovanie jednotlivých rizikových faktorov. V praktickej časti sa venujem konkrétnej identifikácií rizikových faktorov a posúdenie nebezpečenstiev na vlečke, ktoré pôsobia na ľudský organizmus pre danú prevádzku. Navrhnuté opatrenia, ktoré pomáhajú znížiť riziká, alebo eliminovať ich pôsobenie na ľudský organizmus jednotlivých zamestnancov, poprípade použité osobné ochranné pracovné prostriedky.
Key words:analýza rizík, vlaková vlečka, bezpečnosť

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited