Apr 7, 2020   1:34 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposed method of the valuation of apartments in the certiain points of their life cycle
Written by (author): Ing. Ján Karel, PhD.
Department: The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Opponent 1:Ing. Juraj Nagy, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metodika stanovenia hodnoty nákladov bytov v charakteristickom uzle ich životného cyklu.
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá návrhom metodiky stanovenia hodnoty bytov v charakteristickom uzle ich živoreného cyklu. Hlavným cieľom dizertačnej práce je spôsob určenia ďalších resp. priebežných nákladov, ktoré vznikajú v čase prirodzeným opotrebením resp. pri modernizácii bytov. Využitie navrhovanej metodiky je širokospektrálne, zavádza nový pohľad na priebeh nákladov potrebných na modernizáciu bytov
Key words:hodnota, opotrebenie, životný cyklus, náklady, byt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited