Nov 21, 2019   11:27 p.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A question of waste management in a chosen location
Written by (author): Ing. Soňa Klenková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Problematika odpadového hospodárstva vo vybranej lokalite
Summary:Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce je objasniť problematiku odpadového hospodárstva. V úvodných kapitolách sa venujeme charakterizovaním odpadov a rozdelenia na jednotlivé druhy. Objasnenie problematiky nakladania s odpadom a ich následne zneškodnenie. Zhodnocovanie odpadov je súčasťou problematiky odpadového hospodárstva, a v súčasnej dobe jednou z aktuálnych tém. Prehľadný spôsob je uvedený v tabuľkách, kde sú údaje o množstve odpadov, ich spracovania, možnosti recyklácie. Uvedené sú metódy zberu odpadov a ich zneškodnenie. V ďalšej časti je popísaný súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku. Vedenie, hodnotenie a zdokonaľovanie odpadového hospodárstva na Slovensku je spracované v Pláne odpadového hospodárstva Slovenskej republiky ( POH SR ). V poslednej časti bakalárskej práci sa spracúva stav odpadového hospodárstva vo vybranej lokalite -- Topoľčany. Zhodnotenie množstva odpadov, separovaného zberu, nákladov a plánov do budúcnosti s efektívnejším nakladaním odpadov.
Key words:odpadové, hospodárstvo, Topoľčany

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited