Apr 3, 2020   8:36 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Building of integrated management system in the company
Written by (author): Bc. Mubarak F.M.M. Alazemi
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslava Nemčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Budovanie integrovaného systému manažérstva vo firme
Summary:Predložená bakalárska práca sa zaoberá budovaním integrovaného manažérskeho systému vo vybranej spoločnosti, ktorá je konkurenčnou na trhu v oblasti strojárenského priemyslu. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými východiskami k danej téme, teda k integrovaným manažérskym systémom (IMS). Druhá časť obsahuje základné údaje o spoločnosti, ktorej názov je vzhľadom na nesúhlas spoločnosti s jeho zverejnením nahradený fiktívnym názvom SC, Llc. Tretia časť práce podáva návrh na vybudovanie integrovaného manažérskeho systému v danej spoločnosti na základe plnenia požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V prílohách 1 až 7 sú uvedené konkrétne výstupy návrhu.
Key words:IMS, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited