Feb 19, 2020   11:28 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:LASERS AND THEIR APPLICATIONS IN CAR MAKING INDUSTRY
Written by (author): Ing. Maroš Rybárik
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie laserov v automobilovom priemysle
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s využitím laserov v automobilovom priemysle. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretickú časť tvoria kapitoly 2 -- 4 a zaoberajú sa opisom potrebných parametrov technologických laserov pre automobilovú výrobnú prax. Ďalej sa uvádzajú rôzne príklady využitia laserov v automobilovom priemysle. Experimentálna časť pozostáva z laserového zvárania tenkých materiálov v kombinácií meď -- hliník.
Key words:laser, priemysel, automobil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited