Jun 5, 2020   3:28 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Preparation and characterization of superconductor-ferromagnet-superconductor heterostructures
Written by (author):
Ing. Norbert Gál, PhD.
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava a charakterizácia heteroštruktúr supravodič-feromagnetikum-supravodič
Summary:
V mojej práci sa zaoberám heteroštruktúrami supravodič-feromagnetikum-supravodič (SFS) a ich tvarovaním fokusovaným iónovým zväzkom (FIB) do oblasti nanometrových rozmerov. Cieľom je príprava nanoštruktúr pre posúdenie proximitného efektu na SF a SFS rozhraniach. V prvej kapitole sa venujem problematike supravodivosti a s javmi so supravodivosťou súvisiacimi. Druhá kapitola obsahuje opis vzniku a tvarovania tenkých vrstiev pomocou rôznych metód. Tretia kapitola je venovaná elektrónovej mikroskopii. Záverečnú kapitolu tvorí experimentálna časť kde interpretujem dosiahnuté výsledky.
Key words:supravodivosť, tenké vrstvy, litografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited