Apr 1, 2020   4:28 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Adaptive feedback in web systems
Written by (author): Ing. Marek Grznár
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Labaj
Opponent:Ing. Ivan Srba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Adaptívna spätná väzba vo webovom systéme
Summary:Jedným z hlavných procesov v adaptívnych webových systémoch je komunikácia medzi systémom a jeho používateľmi. Používateľ hodnotí predložené informácie, napr. či boli pre neho užitočné. Na základe týchto informácii adaptívny systém poskytuje odporúčania iného obsahu užitočného pre používateľa. Procesy získavania spätnej väzby a reprezentácie výsledkov použitých v adaptívnych metódach by mali byť tiež adaptívne. V práci analyzujeme dva základné typy spätnej väzby -- explicitnú spätnú väzbu a implicitnú spätnú väzbu. V opise explicitnej spätnej väzby sa zamýšľame aj nad problémami jej zberu. Ďalej porovnávame tieto dva typy spätnej väzby. Navrhli sme metódu na získavanie spätnej väzby pre webové systémy. Našu metódu sme overili v systéme ALEF. V riešení sme využili kombináciu implicitnej a explicitnej spätnej väzby, čím by sme chceli zvýšiť počet hodnotení od používateľov. Pomocou implicitnej spätnej väzby sledujeme správanie používateľa a vo vhodnom momente sa ho pomocou explicitnej spätnej väzby spýtame na hodnotenie objektu.
Key words:ALEF, hodnotenie náročnosti, spätná väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited