24. 10. 2019  3:55 Kvetoslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Správa citácií
Autor: Ing. Peter Hamar
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Oponent:Ing. Zoltán Harsányi
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Správa citácií
Abstrakt:V dnešnej dobe je bežnou záležitosťou pri písaní vedeckých, odborných prác a článkov uvádzať odkazy na zdroje, ktoré nám vnukli myšlienky a následne sme sa ich rozhodli prevziať. Na tento účel sa používa citovanie. Z dôvodu jednotnosti spôsobu citovania sa zaviedli citačné štandardy resp. normy. Existuje ich značné množstvo. V Slovenskej republike sa používa norma STN ISO 690 z mája 2012. S rastúcou potrebou citovať, uzreli svetlo sveta aj aplikácie, ktoré poskytujú túto funkčnosť. Silným nástrojom v oblasti informatiky sa stal internet, a preto hlavnou úlohou v tejto bakalárskej práci bude využiť tento nástroj pri procese citovania. Táto práca si kladie za cieľ dôsledne analyzovať existujúce nástroje na tvorbu citácií a preštudovať normu STN ISO 690. Následne implementovať jestvujúce pravidlá pre tvorbu citácií do internetovej aplikácie, ktorá bude ponúkať funkčnosť zahrňujúcu získavanie metadát o zdroji, tvorbu citácií. Taktiež aj ich následnú správu s možnosťou rozšírenia o ďalšie štýly resp. o ďalšiu nadstavbovú funkčnosť, zjednodušujúcu prácu v procese citovania.
Klíčová slova:bibliografický odkaz, správa citácií, aplikácia na správu citácií, citácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně