21. 10. 2019  0:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Správa citácií
Autor: Ing. Peter Hamar
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Oponent:Ing. Zoltán Harsányi
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Správa citácií
Abstrakt:V dnešnej dobe je bežnou záležitosťou pri písaní vedeckých, odborných prác a článkov uvádzať odkazy na zdroje, ktoré nám vnukli myšlienky a následne sme sa ich rozhodli prevziať. Na tento účel sa používa citovanie. Z dôvodu jednotnosti spôsobu citovania sa zaviedli citačné štandardy resp. normy. Existuje ich značné množstvo. V Slovenskej republike sa používa norma STN ISO 690 z mája 2012. S rastúcou potrebou citovať, uzreli svetlo sveta aj aplikácie, ktoré poskytujú túto funkčnosť. Silným nástrojom v oblasti informatiky sa stal internet, a preto hlavnou úlohou v tejto bakalárskej práci bude využiť tento nástroj pri procese citovania. Táto práca si kladie za cieľ dôsledne analyzovať existujúce nástroje na tvorbu citácií a preštudovať normu STN ISO 690. Následne implementovať jestvujúce pravidlá pre tvorbu citácií do internetovej aplikácie, ktorá bude ponúkať funkčnosť zahrňujúcu získavanie metadát o zdroji, tvorbu citácií. Taktiež aj ich následnú správu s možnosťou rozšírenia o ďalšie štýly resp. o ďalšiu nadstavbovú funkčnosť, zjednodušujúcu prácu v procese citovania.
Kľúčové slová:bibliografický odkaz, správa citácií, aplikácia na správu citácií, citácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene