Mar 28, 2020   3:19 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of sophisticated algorithms for nuclear spectra analysis
Written by (author): Ing. Daniel Kĺč
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Vladislav Matoušek, CSc.
Opponent:Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia sofistikovaných algoritmov spracovania jadrových spektier
Summary:Mnohé vedecké inštitúcie, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti jadrovej spektroskopie, vyvíjajú komplexné algoritmy na spracovanie experimentálnych údajov. Vývoj prebieha pod rôznymi operačnými systémami a pod rôznymi programami. Cieľom týchto projektov je poskytnúť vedcom čo možno najlepšie nástroje na analýzu experimentálnych údajov. Napriek tejto skutočnosti je mnohokrát implementácia týchto algoritmov realizovaná tak, že ich prenos do iných programov alebo na iné platformy je prakticky nemožný. Hlavným cieľom prace je navrhnúť efektívny spôsob čiastočnej automatizácie procesu extrakcie funkcionality zo zdrojových kódov existujúcich programov a tým uľahčiť ich prenos do iných programových balíkov, resp. na iné platformy. Práca sa zaoberá metódou založenou na analýze zdrojového kódu. Metóda pozostáva z analýzy vnútorných vzájomných závislostí v programe, vytvorenia stromu závislostí implementovaného algoritmu, ktorý chceme extrahovať a jeho následnej rekonštrukcie v inom prostredí. Použitím zdrojových kódov programov na analýzu experimentálnych jadrových údajov FÚ SAV a iných zdrojov bola správnosť metódy overená pomocou porovnania zdrojových kódov extrahovaných algoritmov a pomocou porovnania ich správania v cieľovom a pôvodnom programe.
Key words:spektroskopia, extrakcia, implementacia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited