Mar 29, 2020   2:31 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Processing of long-term measurements of selected characteristics of the Internet
Written by (author): Ing. Roman Sovič
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Dušan Bernát, PhD.
Opponent:Ing. Michal Olšovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu
Summary:Tento bakalársky projekt analyzuje možnosti spracovania a zobrazenia niekoľkých charakteristík Internetu vo webovom rozhraní. Opisuje štruktúru existujúcej databázy s výsledkami dlhodobých meraní vykonaných pomocou nástrojov ping a traceroute, ako aj návrh vlastných tabuliek a procedúr na spracovanie štatistík. Ďalej obsahuje návrh a popis implementácie webového servera a konzolovej aplikácie na aktualizáciu daných tabuliek a generovanie incidenčnej matice a mapy sveta pre geografickú lokalizáciu IP adries. Pri každej problematike uvádza dostupné riešenia, ich rozdelenie ako aj ich výhody a nevýhody.
Key words:štatistiky, IP, internet, C#, ASP.NET

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited