Feb 25, 2020   7:30 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Exploitation of HTML 5 structures in design of web applications
Written by (author): Ing. Matúš Markusek
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Huba
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie HTML5 štruktúr pri tvorbe web aplikácií
Summary:Cieľom práce bolo oboznámiť sa s technológiami, ktoré nám prináša hypertextový jazyk HTML5 a následne ich prakticky využiť pri tvorbe vlastnej web aplikácie. Sémantické údaje a mikroúdaje boli použité pri vytváraní dodatočných informácií pre používateľov, a to pri generovaní breadcrumbs, mapy webu, či exportu údajov do formátu vCard. Pri tvorbe web aplikácie bol použitý okrem HTML technológie taktiež programovací jazyk PHP, v ktorom bolo naprogramované samotné generovanie mapy webu, breadcrumbs a export do vCard formátu za pomoci sémantických značiek a mikroúdajov, teda v prípade HTML5, mikrodát.
Key words:HTML5, mapa stránky, mikroúdaje, metadáta, breadcrumbs, vCard

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited