Dec 14, 2019   7:49 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New approaches in electrical substations protection
Written by (author): Ing. Michal Guniš
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Opponent:Ing. Igor Šulc
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové prístupy v chránení elektrických staníc
Summary:Cieľom tejto práce je poskytnúť základný pohľad na problematiku elektrických ochrán a chránenia elektrických staníc. Prvá časť práce sa zaoberá analýzou elektrických staníc z pohľadu ich funkcie, začlenenia do elektrizačnej sústavy a technologického vybavenia. Výrazná časť je venovaná opisu rozvodných zariadení elektrických staníc s dôrazom na ich skratovú odolnosť, spôsob realizácie a jeho dopad na úroveň zabezpečenia dodávky elektrickej energie. Druhá časť práce vysvetľuje pojem chránenia, opisuje činnosť základných druhov elektrických ochrán a ich začlenenie do systému chránenia elektrickej stanice, pričom sú tu načrtnuté základné faktory vplývajúce na správnu činnosť elektrických ochrán. Ďalej sú tu diskutované výhody a nevýhody aplikácie digitálnych ochrán voči konvenčným riešeniam. V prílohe práce je uvedený konkrétny príklad chránenia vybraného objektu.
Key words:elektrická stanica, chránenie, elektrická ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited