Dec 14, 2019   10:47 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security of PV systems
Written by (author): Ing. Mário Hloška
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť fotovoltických systémov
Summary:Práca sa venuje aktuálnej problematike alternatívnych zdrojov výroby elektrickej energie, konkrétne fotovoltike. Cieľom bakalárskej práce bol stručný opis základov fotovoltiky a fotovoltického systému, vonkajších vplyvov medzi ktoré patria prepätia a blesky a zároveň poukázať na niektoré aspekty ochrany fotovoltického systému, ako sú požiarna bezpečnosť, uzemnenie fotovoltického systému a ochrana pred bleskom a prepätím pre fotovoltické systémy.
Key words:fotovoltika, bezpečnosť, ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited