Dec 14, 2019   3:46 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information systems in healthcare II.
Written by (author): Ing. Jakub Sekereš
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Krajčušková, PhD.
Opponent:Ing. Michal Kukučka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačné systémy v zdravotníctve II.
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje problematike informačných systémov v zdravotníctve. Prácu som rozdelil na päť častí. Cieľom prvej časti bolo oboznámenie sa s informačnými systémami všeobecne so zameraním na rozdelenie a bezpečnosť informačných systémov. V druhej časti sa práca venuje prehľadu aktuálnych informačných systémov využívaných v zdravotníctve. Medzi tieto systémy patria PACS, NIS, RIS, LIS a AMBIS. Ďalej sa bakalárska práca zaoberá špecifikovaním požiadaviek na jednotlivé systémy a zhodnotením výhod a nevýhod daných systémov. Na konci je vytvorený model informačného systému pre jednu kliniku použitím poznatkov získaných pri písaní predchádzajúcich častí tejto práce. Bakalárska práca je vytvorená ako prehľad aktuálnych poznatkov o danej téme. Táto práca môže slúžiť ako základný podklad pri tvorbe zdravotných informačných systémov.
Key words:informačný systém, PACS, NIS, RIS, LIS, AMBIS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited