Feb 19, 2020   10:28 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety of passive house and its benefits in terms of energy savings
Written by (author): Ing. Monika Hurbanová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Kráľ, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť pasívneho domu a jeho výhody z hľadiska energetickej úspory
Summary:HURBANOVÁ, Monika : Bezpečnosť pasívneho domu a jeho výhody z hľadiska energetickej úspory [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.-Školiteľ: Ing. Ján Kráľ, PhD.- Trnava: MTF STU, 2013. 43 s. V súčasnosti sa do popredia dostávajú pasívne domy - tzv. energeticky úsporné, z rôznych stavebných materiálov, ktoré majú rôzne konštruované obvodové murivá. Je nutné, aby sa posúdili požiarne vlastnosti použitého materiálu, energetická úspora tejto použitej technológie v porovnaní s domami štandardnej výstavby a drevo domami.
Key words:pasívny dom, nízkoenergetický dom, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited