Jan 25, 2020   6:29 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Study of Sorption of Phenol by Alternative Adsorbents
Written by (author): Ing. Mária Vargová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
Summary:Témou bakalárskej práce je štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi. Cieľom mojej práce je teoretické oboznámenie sa s procesom sorpcie a terminológiou potrebnou na uskutočnenie praktickej časti práce, ktorou je sledovanie sorpcie fenolu pri rôznych množstvách červeného kalu a lúženca v závislosti od dĺžky času ich pôsobenia a teploty. Teoretická časť je venovaná popisu sorpcie, adsorbentov a stanovenej organickej látke, teda fenolu. Praktická časť je zameraná na sledovanie procesu sorpcie danými adsorbentmi pri vopred stanovených podmienkach. Získané údaje sa spracovali graficky.
Key words:sorpcia, adsorpcia, adsorbenty, červený kal, fenol, lúženec, alternatívne adsorbenty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited