Apr 3, 2020   8:04 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Computer network security using a filtration by protocol IP
Written by (author): Ing. Martin Hurban
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Neštický, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečenie počítačovej siete s využitím filtrovania protokolu IP
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zabezpečiť počítačovú sieť ochranným systémom s využitím technológie filtrovania dátových tokov. V prvej kapitole sme teoreticky rozobrali počítačové siete. Ďalej sme vykonali analýzu problémovej oblasti prenosu dát v počítačových sieťach. V tretej kapitole sme sa teoreticky oboznámili s hrozbami a ochranou siete. V nasledujúcej kapitole sme vykonal testy a rozobral možnosti využitia komerčných a open source systémov s použitím technológie filtrovania dátových prenosov, vhodných na zabezpečenie sietí. A na záver sme na základe zistených skutočností navrhli prenosovú štruktúru a vykonali čiastkovú implementáciu.
Key words:zabezpečenie, filtrovanie, protokol IP, paket, Open source, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited