Dec 15, 2019   12:18 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design measures to improve the learning process of employees in AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.,intent on language training
Written by (author): Ing. Katarína Rezbáriková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie procesu vzdelávania zamestnancov v AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., zameraný na jazykovú prípravu
Summary:Cieľom bakalárskej práce je zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov zameraný na jazykovú prípravu. Úlohou bolo zistiť nedostatky v tomto systéme pomocou prieskumu medzi zamestnancami, následne ich vyhodnotiť, a prísť na pozitíva a negatíva jazykového vzdelávania v podniku. Boli vytvorené dva hlavné návrhy na zlepšenie súčasného stavu (žiadosť o zaradenie zamestnanca do vzdelávacieho systému, hodnotenie vzdelávania zamestnancov zamestnávateľom). Oba návrhy sú pre podnik veľkým prínosom, pričom po schválení budú aplikované do praxe.
Key words:návrh hodnotenia, návrh žiadosti, systém vzdelávania zamestnancov zameraný na jazykovú prípravu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited