Mar 29, 2020   2:23 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for creating Huffman binary code
Written by (author): Ing. Miroslava Giertlová
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Marcel Abas, PhD.
Opponent:Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia na vytváranie Huffmanovho binárneho kódu
Summary:Cieľom bakalárskej práce je aplikácia na vytváranie Huffmanovho binárneho kódu. V prvej časti sa nachádza užívateľský katalóg požiadaviek a analýza problémovej oblasti spolu s porovnaním programovacích jazykov. V druhej časti nájdeme kódovanie spolu s najkratším kódom. Tretia časť sa zaoberá typmi bezstratovej kompresie. V štvrtej časti nájdeme podrobné vysvetlenie Huffmanovho binárneho kódu. Piata časť je venovaná realizácii projektu. V poslednej časti nájdeme používateľskú príručku k aplikácii. Aplikácia bude doplnením pre študentov na podporu výučby predmetu Aplikovaná matematika.
Key words:aplikácia, binárny kód, strom, C#

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited