Jun 1, 2020   11:00 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Detection of humans on the basic of interaction of electromagnetic field and human.
Written by (author):
Ing. Vojtech Nagy
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivan Gašparík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia ľudí na základe interakcie elektromagnetického poľa a človeka
Summary:Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá rôznymi spôsobmi interakcie elektromagnetického poľa a človeka a taktiež spôsobmi detekcie prítomnosti človeka v priestore. Druhá časť práce popisuje návrh zrealizovaného meracieho zariadenia. V tejto časti je popísané aj programové vybavenie zariadenia. Tretia časť sa zaoberá nameranými dátami a ich následnou analýzou.
Key words:
softvér, hardvér, DDS generátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited