Oct 21, 2020   6:43 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Characterization of defects in superconducting tapes after bending and cutting
Written by (author): Ing. Michal Čupa
Department:
Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor:
Mgr. Michal Skarba, PhD.
Opponent:
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia poškodenia supravodivých pások ohybom a strihom
Summary:
Pri manipulácii so supravodivými páskami, najmä pri ohybe a strihu, môže dôjsť k poškodeniu funkčnej supravodivej vrstvy. Charakterizovanie poškodenia supravodivej pásky po ohybe a strihu bolo uskutočnené použitím laserovej konfokálnej mikroskopie. Pri ohýbaní vzoriek supravodivých pások sme zistili, že aj pri ohybe väčšom ako doporučuje výrobca nedošlo k tak výraznej zmene štruktúry pásky, že by poškodenie bolo detekovateľné laserovou konfokálnou mikroskopiou.
Key words:
konfokálna mikroskopia, rezanie vodným lúčom, supravodivosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited