Nov 18, 2019   2:32 p.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financial analysis of the company as a source of information in the process of business valuation
Written by (author): Ing. Jozef Kohút
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Slávka Jánošíková, PhD.
Opponent:Ing. Matej Bobovník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančná analýza podniku ako informačný zdroj v procese ohodnocovania podniku
Summary:V mojej bakalárskej práci som sa rozhodol riešiť problematiku finančnej analýzy podniku. Hlavným cieľom mojej práce je na základe prezentovaného obsahu najmä predstavenie finančnej analýzy vybraného podniku a prezentácia súvislostí s procesom ohodnocovania podniku. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch častí. V prvej časti som sa venoval objasneniu základných pojmov v oblasti finančnej analýzy, s dôrazom na charakteristiku metód finančnej analýzy -- horizontálnej a vertikálnej analýzy a analýzy pomerových ukazovateľov spoločnosti. V druhej časti som sa sústredil na predstavenie spoločnosti Duslo Šaľa, a. s., a tiež som sa zameral na spracovanie jednotlivých metód finančnej analýzy na základe interných materiálov spoločnosti. Táto časť bola zároveň mojou najdôležitejšou súčasťou práce. V tretej časti som podal vhodné opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vo firme. V poslednej štvrtej časti som zhodnotil prínosy navrhovaných opatrení.
Key words:pomerové ukazovatele, finančná analýza, horizontálna a vertikálna analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited