Apr 1, 2020   4:20 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal for control of the corporate culture by the management in the company Hammerbacher SK, a.s.
Written by (author): Ing. Jana Rákocyová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia podnikovej kultúry manažmentom v Hammerbacher SK, a.s.
Summary:Diplomová práca je zameraná na podnikovú kultúru a jej riadenie manažmentom spoločnosti Hammerbacher SK a. s.. Podniková kultúra sa začína formovať už so vznikom podniku. Podniková kultúra je odrazom ľudských dispozícií myslenia i správania sa a pôsobí na ľudské vedomie i povedomie. Prvá kapitola je zameraná na bližšie predstavenie podnikovej kultúry pomocou údajov získaných z dostupnej odbornej literatúry. V ďalšej časti je charakterizovaný podnik a jeho súčasná analýza v rámci podnikovej kultúry. Využívané sú informácie, ktoré poskytla spoločnosť a rozhovory so zamestnancami. V tretej kapitole sa nachádzajú konkrétne návrhy na zlepšenie nedostatkov, ktoré boli zistené z analýzy. Diplomovou prácou sa spoločnosti poskytli podklady pre zavedenie nových činností, ktoré môžu prispieť k lepšiemu plneniu cieľov a k lepšiemu plneniu potrieb všetkých zamestnancov.
Key words:podniková kultúra, manažéri, spoločnosť, zamestnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited