3. 6. 2020  19:13 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh riadenia podnikovej kultúry manažmentom v Hammerbacher SK, a.s.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh riadenia podnikovej kultúry manažmentom v Hammerbacher SK, a.s.
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na podnikovú kultúru a jej riadenie manažmentom spoločnosti Hammerbacher SK a. s.. Podniková kultúra sa začína formovať už so vznikom podniku. Podniková kultúra je odrazom ľudských dispozícií myslenia i správania sa a pôsobí na ľudské vedomie i povedomie. Prvá kapitola je zameraná na bližšie predstavenie podnikovej kultúry pomocou údajov získaných z dostupnej odbornej literatúry. V ďalšej časti je charakterizovaný podnik a jeho súčasná analýza v rámci podnikovej kultúry. Využívané sú informácie, ktoré poskytla spoločnosť a rozhovory so zamestnancami. V tretej kapitole sa nachádzajú konkrétne návrhy na zlepšenie nedostatkov, ktoré boli zistené z analýzy. Diplomovou prácou sa spoločnosti poskytli podklady pre zavedenie nových činností, ktoré môžu prispieť k lepšiemu plneniu cieľov a k lepšiemu plneniu potrieb všetkých zamestnancov.
Kľúčové slová:podniková kultúra, manažéri, spoločnosť, zamestnanci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene