Apr 7, 2020   9:27 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for streamlining the management and staff development in PCA Slovakia, s.r.o., Trnava according to competencies
Written by (author): Ing. Lucia Kubovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Marek Kudla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh pre zefektívnenie riadenia a rozvoja zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava podľa kompetencií
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť zefektívnenie riadenia a rozvoja zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava podľa kompetencií. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Teoretická časť diplomovej práce bola venovaná histórii kompetencií, ich významu, členeniu a životnému cyklu kompetencií. Ďalej tu bola vysvetlená problematika riadenia pomocou kompetencií spojená s hodnotením zamestnancov na základe kompetencií a výhody a nevýhody tohto riadenia. V analytickej časti bol stručne predstavený podnik PCA Slovakia, s.r.o., Trnava a bol zistený súčasný stav riadenia a rozvoja zamestnancov v spoločnosti podľa kompetencií. Na základe výsledkov analýzy teoretickej časti a súčasného stavu riadenia a rozvoja zamestnancov podľa kompetencií bol následne vypracovaný návrh pre zefektívnenie riadenia a rozvoja zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava podľa kompetencií. Obsahom štvrtej časti je zhodnotenie návrhov z finančného, technického a personálneho hľadiska. Súčasťou sú aj prílohy uvedené na konci práce.
Key words:kompetencia, riadenie podľa kompetencií, hodnotenie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited