7. 6. 2020  3:53 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE
Autor:
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom zefektívnenia materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE. Prvá kapitola vymedzuje teoretické východiská problematiky zefektívnenia materiálového toku, popisuje podstatu, význam a štruktúru materiálového toku. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti s jej podnikateľskou činnosťou a detailnú analýzu súčasného stavu riadenia materiálového toku. Tretia kapitola nadväzuje na teoretické poznatky a analýzu súčasného stavu. Jej obsahom je návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením prínosov navrhovaného riešenia materiálového toku. Záver je zhrnutím celej diplomovej práce.
Klíčová slova:
logistika, sériová výroba, materiálový tok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně