25. 5. 2020  10:57 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom zefektívnenia materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE. Prvá kapitola vymedzuje teoretické východiská problematiky zefektívnenia materiálového toku, popisuje podstatu, význam a štruktúru materiálového toku. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti s jej podnikateľskou činnosťou a detailnú analýzu súčasného stavu riadenia materiálového toku. Tretia kapitola nadväzuje na teoretické poznatky a analýzu súčasného stavu. Jej obsahom je návrh na zefektívnenie materiálového toku sériovej výroby zárubní v KOVODRUŽSTVE. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením prínosov navrhovaného riešenia materiálového toku. Záver je zhrnutím celej diplomovej práce.
Kľúčové slová:
logistika, sériová výroba, materiálový tok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene