Oct 31, 2020   3:35 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The application of the FMEA analysis in the manufacturing of the Wheel-sets in ŽOS Trnava, a.s.
Written by (author): Ing. Martin Minarovič
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Muška
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy FMEA pri výrobe dvojkolesí v ŽOS Trnava, a.s.
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovať metódu FMEA pri výrobe dvojkolesí v podniku ŽOS Trnava, a.s. a následne navrhnúť nápravné opatrenia. Prvá kapitola teoreticky približuje metódu FMEA ako nástroj manažérstva kvality. V druhej kapitole je predstavený podnik ŽOS Trnava, a.s., ďalej je tu opísané dvojkolesie, proces jeho výroby a zhrnuté výsledky analýzy slúžiace ako podklad na aplikovanie FMEA. Tretia kapitola sa venuje aplikácii metódy FMEA, jej vyhodnotení a návrhu nápravných opatrení. Vo štvrtej kapitole sú zhodnotené výsledky aplikácie metódy FMEA.
Key words:
kvalita, chyba, FMEA, dvojkolesie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited