Feb 21, 2020   4:40 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of more effective processes of acquisition logistics in TATRACHEMA VD
Written by (author): Ing. Matúš Muráň
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívňovania procesov obstarávacej logistiky v TATRACHEMA VD
Summary:Základným cieľom mojej diplomovej práce bolo posúdiť súčasný stav obstarávacej logistiky a vytvoriť návrhy na zlepšenie procesov obstarávacej logistiky v TATRACHEMA VD, Trnava. Úvodná časť poukazuje na dôležitosť logistiky vo výrobných podnikoch. Teoretická časť vymedzuje pojem logistika a zaoberá sa jednotlivými oblasťami obstarávacej logistiky. Druhá časť popisuje TATRACHEMA VD, podáva informácie o jej histórií, vývoji a súčasnom stave. Rozoberá a popisuje súčasný stav systému obstarávacej logistiky vo výrobnom družstve. Návrhová časť obsahuje tri návrhy, konkrétne ide o návrh zmeny kritérií pre hodnotenie dodávateľov surovín a materiálov, návrh zavedenia hodnotenia externého zmluvného dopravcu a návrh vlastnej prevádzky prepravy materiálu. Zhodnotenie návrhu popisuje prínos navrhovaných riešení. Dané návrhy by mali viesť k celkovému znižovaniu nákladov vo výrobnom družstve.
Key words:logistika, obstarávanie, obstarávacia logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited