Feb 19, 2020   10:43 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Suggestion for Restructuring Plan of the Plant - AFC-ZTS, Ltd.
Written by (author): Ing. Zuzana Gazdaricová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Černý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh reštrukturalizačného plánu podniku AFC - ZTS, a.s., Vysoká nad Kysucou
Summary:SÚHRN GAZDARICOVÁ, Zuzana: Návrh reštrukturalizačného plánu podniku AFC -- ZTS, a. s., Vysoká nad Kysucou. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Vedúci práce: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., Trnava: MTF STU, 2012, 66 strán. Kľúčové slová: reštrukturalizácia, konkurencia, marketingový mix, finančná situácia Cieľom práce je zistiť aktuálnu situáciu v spoločnosti AFC -- ZTS, a. s., nájsť "úzke miesta" a navrhnúť odporúčania, ktoré by spoločnosti pomohli vyjsť z kritickej a nepriaznivej situácie. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické vymedzenie pojmu a významu reštrukturalizácie a venuje sa priblíženiu stanovenia hodnoty podniku. Analýza súčasného stavu spoločnosti AFC -- ZTS, a. s. je uvedená v druhej časti práce a rozoberá niektoré oblasti: konkurencia, marketing, finančná situácia. Navrhované odporúčania na zmenu, ktoré by mohli zmeniť aktuálnu situáciu spoločnosti sú popísané v tretej kapitole a následne ich prínosy sú zhodnotené v poslednej štvrtej kapitole.
Key words:konkurencia, competition, marketingový mix, marketing mix, reštrukturalizácia, restructuring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited