Apr 5, 2020   5:07 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:3D modelling and visualization of mathematical data
Written by (author): Ing. Balázs Kósa
Department: Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Špir, PhD.
Opponent:doc. Mgr. Mariana Sarkociová Remešíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:3D modelovanie a vizualizácia matematických dát
Summary:V tejto práci sme sa zamerali na efektívnu implementáciu vizualizácie rôznych matematických dát, ktoré sú reprezentované na obdĺžnikovej mriežke. Program na vykresľovanie používa grafickú kartu počítača a je teda veľmi rýchly, je možné plynule zobrazovať aj dátové súbory skladajúce sa z viac ako 8 miliónov bodov. Program umožňuje ľubovoľné natáčanie a približovanie vizualizovaných dát, úpravu zobrazenej farebnej škály a takisto zobrazenie iba určitej podmnožiny dát. Okrem toho je možné zobrazovať aj animáciu z viacerých dátových súborov a zobraziť rezíduá medzi dvoma súbormi. Pri načítavaní a práci s rozsiahlymi vstupnými súbormi sa nám podarilo paralelizovať a zefektívniť väčšinu výpočtových úkonov, vďaka čomu je práca s programom rýchla aj pri súboroch s veľkosťou viac ako 100 megabajtov.
Key words:Matematika, Direct3D, C#

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited