Jun 1, 2020   9:45 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residential building
Written by (author): Ing. Jozef Podhorec
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:
Bakalárska práca je venovaná vypracovaniu realizačného projektu polyfunkčného bytového domu s podzemným parkovaním. Navrhnutý bytový dom je situovaný v meste Lučenec, mestská časť Rúbanisko I. Riešený bytový dom je súčasťou komplexu dvojice polyfunkčných objektov prepojených podzemným podlažím, ktoré je určené na garážové státie a technickú miestnosť. Objekt je sedempodlažný s jedným podzemným a zvyšnými šiestimi prevažne obytnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza polyfunkčná časť, kobky, kočikáreň a miestnosť pre upratovačku. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú dvoj a trojizbové bytové jednotky, ktoré sú prístupné z dvojice komunikačných jadier. Cieľom práce je komplexný návrh objektu od architektonického návrhu až po realizačnú dokumentáciu. Súčasťou sú aj prílohy remeselných výrobkov a otvorových konštrukcií v typickom podlaží, celkové tepelnotechnické posúdenie objektu a určenie jeho energetickej náročnosti.
Key words:
polyfunkčný objekt, bytový dom, železobetónový skelet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited