Jun 1, 2020   10:34 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Residential house
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je vypracovať realizačný projekt bytového domu, na základe Ateliérovej tvorby II a posúdiť ho podľa STN 73 0540-2/2012. Môj návrh bytového domu je špecifický dvomi hlavnými vlastnosťami. Hlavnou je, že z neho nevystupujú žiadne konštrukcie, okrem pre skleného závetria pri vstupe do budovy, čím si objekt zachová svoj obdĺžnikový tvar. Ďalšou je množstvo lodžií a dve priestranné terasy na poslednom nadzemnom podlaží, ktoré umožňujú intenzívnejší styk užívateľov objektu s okolím bytového domu, umiestneného v pokojnej a príjemnej, okrajovej časti mesta Trnava na Veternej ulici. Objekt je tvorený piatimi podlažiami, jedným podzemným a štyrmi nadzemnými. V suteréne je riešená garáž so 17 parkovacími miestami. Na prvom nadzemnom podlaží sú umiestnené kobky, kotolňa a dve 3-izbové bytové jednotky. V nasledujúcich dvoch typických podlažiach sa nachádzajú 4 bytové jednotky, z ktorých sú dve 3-izbové a dve 2-izbové. Na najvrchnejšom podlaží sú dva nadštandardné 3-izbové byty s už spomínanými terasami. Objekt tvorí celkovo 12 bytových jednotiek. Bytový dom má priečny, prevažne stenový, nosný systém s jednostranne vystuženými stropnými doskami. Okrem suterénu, ktorý je riešený priečnym, stĺpovým systémom.
Key words:
bytový dom, priestranné terasy, objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited