Feb 19, 2020   10:28 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of ways to improve communication between teachers and parents at Secondary School SPŠ in Dubnica nad Váhom
Written by (author): Ing. Ľudmila Kováčiková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Opponent:Mgr. Karol Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a rodičom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom
Summary:Cieľom diplomovej práce je vykonanie analýzy možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom, zhodnotenie úrovne komunikácie a ako táto komunikácia vplýva na vzťahy medzi učiteľom , rodičom a žiakom. Práca obsahuje teoretické vymedzenie jednotlivých pojmov súvisiacich s komunikáciou a komunikáciou medzi učiteľom a rodičom. Na základe vymedzených pojmov v teoretickej časti, prieskumného rozhovoru a pozorovania boli pripravené anonymné dotazníky pre rodičov a učiteľov, ktoré boli predložené učiteľom školy a rodičom žiakov. V praktickej časti sa uvádza charakteristika objektu výskumu a informácie o súčasnom stave komunikácie medzi učiteľom a rodičom na škole. Analýza úrovne a skutočného stavu komunikácie medzi učiteľom a rodičom je vykonaná prostredníctvom vyhodnotenia odpovedí učiteľov a rodičov školy a porovnaná so súčasnými trendami v Európe a vo svete.. Jednotlivé odpovede sú vyhodnotené prostredníctvom grafov, tabuliek a krátkych komentárov. Prostredníctvom analýzy odpovedí účastníkov výskumu, sú identifikované nedostatky v komunikácii a následne sú formulované návrhy na ich odstránenie a zlepšenie vzájomnej komunikácie.
Key words:komunikácia v škole, rodič, učiteľ, spätná väzba, komunikačný audit, neformálne stretnutia, možnosti komunikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited