Mar 28, 2020   4:47 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Requirements for graduates of Secondary schools and their application in practice
Written by (author): Ing. Lucia Lizancová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Jozef Strakoš, PhD.
Opponent:Mgr. Jozef Stankovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi
Summary:LIZANCOVÁ, Lucia: Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. - Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Jozef Strakoš, PhD. - Trnava : MTF STU, 2012, 81 s. V prvej časti diplomovej práce sú definované všeobecné východiská, vymedzené základné pojmy a opísaný súčasný stav riešenia skúmanej problematiky. V druhej časti práce je opísaná príprava a realizácia diagnostického výskumu, ktorého respondentmi boli žiaci a učitelia Technickej akadémie a vedúci pracovníci troch vybraných podnikov v Spišskej Novej Vsi. Cieľom výskumu bolo identifikovať požiadavky zamestnávateľov na absolventov školy, zhodnotiť ich orientovanie sa na trhu práce, ich pripravenosť pre prax, a zistiť v praxi používané a želané formy spolupráce školy a skúmaných podnikov. Záverečnú časť práce tvorí analýza a interpretácia výsledkov výskumu.
Key words:absolventi SOŠ, kompetencie, požiadavky zamestnávateľov, trh práce, spolupráca školy a podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited